نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  - , شماره  1 ; از صفحه 68 تا صفحه 81 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل موانع موثر بر توسعه گردشگري روستاي سردابه، شهرستان اردبيل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است