نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1393 , دوره  9 , شماره  32 ; از صفحه 119 تا صفحه 154 .
 
عنوان مقاله: 

شناسايي و تبيين رابطه هوش سازماني با مديريت دانش

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است