برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  3 , شماره  2 ; از صفحه 59 تا صفحه 75 .
 
عنوان مقاله: 

تنوع ژنتيکي ميگوي سرتيز Metapenaeus affinis در خليج فارس بر اساس توالي ژن ميتوکندريايي 16S rRNA

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شیلات، دانشکده علوم و فون دربایی، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس، ایران
 
چکیده: 

ميگوي سرتيز رتبه دوم ميزان صيد ميگوي را در استان هرمزگان داشته و در چرخه صيد و صيادي خليج فارس اهميت زيادي دارد. از اين رو، بررسي تنوع ژنتيکي اين گونه مهم مد نظر قرار گرفت. نمونه هاي ميگو از سه منطقه بندرعباس، بوشهر و آبادان جمع آوري شدند و براي توالي يابي ژن ميتوکندريايي 16S rRNA مورد بررسي قرار گرفتند. بهينه سازي واکنش PCR جهت تکثير ژن انجام شد. نتايج توالي يابي ژن 16S rRNA که شامل 486 باز هم رديف شده بود، 480 جايگاه ژني مونومورف، 6 جايگاه ژني پلي مورف و 2 جايگاه انتقالي نشان داد. ميانگين تنوع هاپلوتيپي براي نمونه هاي هر منطقه از 0.000±0.000 (بندرعباس) تا 0.215±0.333 (بوشهر) و 0.215±0.333 (آبادان) و ميانگين تنوع نوکلئوتيدي براي نمونه هاي هر منطقه از 0.000±0.000 (بندرعباس) تا 0.003±0.003 (بوشهر) و 0.001±0.001 (آبادان) متغير بود. ميانگين تنوع هاپلوتيپي بين سه منطقه 0.007±0.608 و ميانگين تنوع نوکلئوتيدي 0.003±0.002 محاسبه شد. نتايج بيانگر متوسط بودن ميزان تنوع هاپلوتيپي و کم بودن ميزان تنوع نوکلئوتيدي در مناطق مورد مطالعه بود. از آنجا که يکي از علل کاهش شديد جمعيت ها، فقدان تنوع ژنتيکي است، ارزيابي نتايج اين بررسي و به کارگيري آن مي تواند راه گشاي مديريت شيلاتي در بازسازي صحيح ذخاير اين گونه با ارزش شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 78
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی