برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  2 , شماره  3 ; از صفحه 145 تا صفحه 161 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه ميان رفتار شهروندي سازماني و بهره وري منابع انساني در ميان كاركنان بيمارستان هاي منتخب دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران و شهيد بهشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است