نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  32 , شماره  1 ; از صفحه 131 تا صفحه 144 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين حداقل غلظت بازدارندگي بنوميل بر چهار جدايه قارچي در کاغذهاي تاريخي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه هنر اصفهان، ایران
 
چکیده: 
بخش قابل توجهي از تاريخ و فرهنگ بشر به صورت اسناد و آثار هنري کاغذي ثبت شده است. اين مساله لزوم حفاظت از اين آثار را ايجاب مي کند. تخريب بيولوژيک ناشي از فعاليت قارچ ها، از مهم ترين عوامل تخريب مواد آلي به ويژه آثار کاغذي به شمار مي رود. هدف از اين بررسي، تعيين حداقل غلظت بازدارندگي (MIC) بنوميل براي قارچ هاي آسپرژيلوس نايجر، آسپرژيلوس ترئوس، پنيسيليوم و کلادوسپوريوم جداسازي شده از صفحه هاي کاغذي نسخه ها و کتاب هاي خطي آلوده به قارچ است. در اين بين جدايه هاي مورد بررسي از نظر حساسيت به بنوميل با يکديگر نيز مقايسه شده اند. شناسايي جنس قارچ ها با توجه به خصوصيات ماکروسکوپي و نيز ويژگي هاي ميکروسکوپي به روش slide culture با ميکروسکوپ نوري انجام شد. به منظور تعيين حداقل غلظت بازدارندگي تيمار الکلي بنوميل براي رشد هريک از جدايه ها بر کاغذ، از روش ديسک ديفيوژن استفاده شد. طرح آزمايش مورد استفاده براي سنجش مقاومت قارچي کاغذهاي تيمار شده بر اساس استاندارد ASTM D 2020-92 انجام گرديد. نتايج حاصل از بررسي نشان داد که همه قارچ هاي مورد آزمون به بنوميل حساس بوده و تيمار الکلي بنوميل مانع رشد جدايه هاي مورد آزمون بر کاغذ شده است. جنس پنيسيليوم کمترين MIC برابر با 12.5 ppm و جنس آسپرژيلوس بيشترين MIC برابر با 100ppm داشتند. ميزان MIC به دست آمده براي آسپرژيلوس ترئوس و کلادوسپوريوم 50 ppm بود. بررسي تفاوت قطر کلني بين نمونه هاي شاهد، کنترل و تيمار شده نشان داد، در همه جدايه ها با افزايش غلظت بنوميل از قطر کلني در کاغذهاي تيمار شده نسبت به گروه هاي کنترل و شاهد، کاسته شده و درصد بازدارندگي افزايش يافته است. %100 بازدارندگي و عدم رشد براي پنيسيليوم در کاغذهاي تيمار شده با غلظت 12.5 ppm£ براي آسپرژيلوس ترئوس و کلادوسپوريوم در کاغذهاي تيمار شده با غلظت 50 ppm£ و براي گونه آسپرژيلوس نايجر در کاغذهاي تيمار شده با غلظت 100ppm مشاهده شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

چعباوی زاده، ج.، و احمدی، ح.، و محمدی آچاچلویی، م.، و شیردوانی، م. (1396). تعیین حداقل غلظت بازدارندگی بنومیل بر چهار جدایه قارچی در کاغذهای تاریخی. تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران, 32(1), 131-144. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=301078Vancouver : کپی

چعباوی زاده جواهر، احمدی حسین، محمدی آچاچلویی محسن، شیردوانی مهشید. تعیین حداقل غلظت بازدارندگی بنومیل بر چهار جدایه قارچی در کاغذهای تاریخی. تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران. 1396 [cited 2022May27];32(1):131-144. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=301078IEEE : کپی

چعباوی زاده، ج.، احمدی، ح.، محمدی آچاچلویی، م.، شیردوانی، م.، 1396. تعیین حداقل غلظت بازدارندگی بنومیل بر چهار جدایه قارچی در کاغذهای تاریخی. تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران, [online] 32(1), pp.131-144. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=301078. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 80 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی