نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1390 , دوره  - , شماره  48 ; از صفحه 5 تا صفحه 18 .
 
عنوان مقاله: 

آزمون كاربرد روش چيدمان فضا در فضاهاي سنتي شهري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است