برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بهبود شاخص هاي حسي، شيميايي و جمعيت باکتريايي گوشت اردک ماهي (Esox lucius) تحت تاثير تخليه احشائي طي نگهداري در دماي 18- درجه سلسيوس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شیلات، مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائم شهر، ایران
 
چکیده: 

تاثير تخليه امعاء و احشاء اردک ماهي بر خواص حسي، شيميايي و جمعيت باکتريايي آن طي 3 ماه نگهداري به حالت انجماد در در دماي 18- درجه سلسيوس (در روزهاي صفر، 30، 75 و 90) صورت پذيرفت. براي اين منظور ميزان ترکيبات تقريبي (رطوبت، پروتئين و چربي)، شاخص هاي فساد شيميايي شامل پراکسيد (PV)، تيوباربيوتيک اسيد (TBA) و مجموع ازت هاي فرار (TVB-N)، شمارش کلي ميکروبي (TVC) و شاخص هاي حسي (طعم، بو، رنگ و بافت) مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد طي نگهداري ترکيبات رطوبت، پروتئين و چربي در هر دوگروه ماهي شکم پر و شکم خالي اختلاف معني داري نداشت (p>0.05). شاخص هاي پراکسايد در ماهي شکم پراز 1.18±0.04 به 4.48±0.20 و در ماهي شکم خالي به 5.34±0.18 ميلي اکي والان اکسيژن برکيلوگرم (p>0.05)، تيوباربيتوريک اسيد در ماهي شکم پراز 0.48±0.01 به 0.90±0.007 و در ماهي شکم خالي به 0.96±0.007 ميلي گرم مالون دهالدئيد برکيلوگرم (p>0.05) و مجموع ازت هاي فرار درماهي شکم پراز 9.91±0.12 به 22.31±0.2 و در ماهي شکم خالي به 24.78±0.50 ميلي گرم درصدگرم (p<0.05) در طول دوره نگهداري روند افزايشي را نشان دادند. شمارش کلي باکتري ها بيانگر افزايش در ماهي شکم پر (از 3.54±0.007 به 6.74±0.19 کلوني درگرم) نسبت به ماهي شکم خالي (با 5.95±0.007 کلني درگرم) بود (p<0.05). در ارزيابي حسي کاهش کيفيت بو، بافت، طعم و مزه در ماهي شکم پربيشتر از ماهي شکم خالي، اما شاخص رنگ کمترين تغييير را نشان داد. بنابراين با توجه به نتايج بهترين زمان ماندگاري اردک ماهي به صورت شکم پربه مدت 75 روز تعيين گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 69
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی