نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1395 , دوره  7 , شماره  26 ; از صفحه 71 تا صفحه 88 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تطبيقي معيارهاي سنتي و جديد اجتماع پذيري و تحقق آن در دو محله سنتي و جديد (مطالعه موردي: محله جلفا، سپاهان شهر اصفهان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
 
چکیده: 
ارتقاي تعاملات اجتماعي در محله از مهم ترين جلوه هاي تحقق پايداري در شهرها است. پژوهش حاضر ابتدا به بررسي تلقي ذهني اهالي هر دو محله از تفاوت شاخصه هاي اجتماع پذيري در گذشته و امروز و پس از آن به تبيين ميزان اجتماع پذيري با هر دو معناي سنتي و جديد آن در سطح محله هاي سنتي و جديد شهر اصفهان با استفاده از ديدگاه ساکنان مي پردازد تا از اين طريق بتوان راهکارهايي را براي ترميم و بازخواني اجتماع پذيري در محله هاي جديد و قديم استخراج و پيشنهاد نمود. رويکرد تحقيق کيفي و استدلالي و راهبرد آن استدلالي و همبستگي و از نوع بررسي تطبيقي است که در آن با استخراج شاخص هاي موثر بر پايداري اجتماعي محله ها از مطالعات اسنادي و روش تحليل محتوا و بررسي اعتبار آن ها با دلفي نخبگاني و پس از آن مراجعه به اهالي هر دو محل و بررسي تلقي ذهني آن ها از هر نظام اجتماعي و ارزيابي آن ها از محله خود، همبستگي معيارها نظري نخبگان و اهالي در هر دو نظام و فکري و تطبيق آن ها با نظام کالبدي مربوطه شناسايي و ميزان پايداري اجتماعي هر محله با روش هاي کمي بررسي شده است. جامعه آماري پژوهش را ساکنان هر دو محله جلفا و سپاهان شهر تشکيل داده اند. حجم نمونه بر اساس سطح اطمينان 95 درصد و احتمال خطاي 5 درصد براي 171 نفر تعيين شد. اعتبار اين پرسشنامه با توجه به آلفاي کرونباخ براي محله جلفا معادل  0.715و براي محله سپاهان شهر معادل 0.908 مورد تاييد قرار گرفت. شاخص ها در سه گونه (کالبدي فضايي، فرهنگي اجتماعي و انساني) و زير شاخص هاي اصلي طبقه بندي گرديد. با ارزيابي نظر خبرگان در مورد امتياز هر شاخص در اجتماع پذيري محله سنتي و جديد و امتياز اختصاص يافته توسط ساکنان در شاخص هاي مورد بحث، اين نتيجه حاصل گرديد که شاخص فرهنگي- اجتماعي و کالبدي- فضايي در محله نوين سپاهان شهر و در طرف مقابل شاخص انساني در محله سنتي جلفا امتياز بيش تري را در اجتماع پذيري به خود اختصاص داده اند که مي توان با تمرکز بر عوامل تاثيرگذار بر اين شاخص ها (در محله نوين تمرکز بر شاخص انساني و در محله سنتي تمرکز بر دو شاخص ديگر) اجتماع پذيري هر محله را ارتقا بخشيد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حمزه نژاد، م.، و شریفیان، ز. (1395). ارزیابی تطبیقی معیارهای سنتی و جدید اجتماع پذیری و تحقق آن در دو محله سنتی و جدید (مطالعه موردی: محله جلفا, سپاهان شهر اصفهان). مطالعات شهر ایرانی اسلامی, 7(26), 71-88. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=301042Vancouver : کپی

حمزه نژاد مهدی، شریفیان زهرا. ارزیابی تطبیقی معیارهای سنتی و جدید اجتماع پذیری و تحقق آن در دو محله سنتی و جدید (مطالعه موردی: محله جلفا, سپاهان شهر اصفهان). مطالعات شهر ایرانی اسلامی. 1395 [cited 2022May27];7(26):71-88. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=301042IEEE : کپی

حمزه نژاد، م.، شریفیان، ز.، 1395. ارزیابی تطبیقی معیارهای سنتی و جدید اجتماع پذیری و تحقق آن در دو محله سنتی و جدید (مطالعه موردی: محله جلفا, سپاهان شهر اصفهان). مطالعات شهر ایرانی اسلامی, [online] 7(26), pp.71-88. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=301042. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 492 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی