نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  - , شماره  20 ; از صفحه 42 تا صفحه 51 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تصوير نماد سيمرغ (با تاکيد بر شاهنامه فردوسي و منطق الطير عطار)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است