برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1395 , دوره  7 , شماره  26 ; از صفحه 21 تا صفحه 29 .
 
عنوان مقاله: 

تجلي اصل وحدت در کثرت در مرکز محله شهراسلامي (مطالعه موردي: ميدان گاه عباسعلي شهر گرگان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 
چکیده: 

جهان بيني توحيدي مبتني بر اصول و ارزش هايي است که از طريق کالبد و معنا در ويژگي هاي شهراسلامي، خط مشي هايي را براي تمام عرصه هاي زندگي بشر ترسيم مي نمايد. نقش مذهب در شهر اسلامي پررنگ تر از نقش هاي نظامي و اقتصادي است و شهر اسلامي مي کوشد با تکيه بر اصل توحيد و با وحدت بخشيدن بر پيکر عناصر گوناگون هنري، شکل و ماهيت خود را با حکمت اسلامي تطبيق دهد. محله در شهر اسلامي به عنوان تبلور فضايي شرايط اجتماعي-اقتصادي جامعه، ازانسجام و همگني خاصي برخوردار است و درمرکز ثقل آن عناصر عمومي محله گرد آمده اند. در اين پژوهش با بررسي خصوصيات کالبدي و مفهومي به تحليل تجلي اصل وحدت در کثرت عناصر پيراموني ميدان گاه عباسعلي که به عنوان مرکز محله- ميدان، يکي از محله هاي قديمي شهر گرگان پرداخته شده است. روش پژوهش توصيفي- تحليلي- تطبيقي است و معيارهاي تجلي اصل وحدت و کثرت و هم چنين ترکيب وحدت در کثرت بر مبناي معيارهاي مرکز محله شهر اسلامي استخراج و در پايان اين معيارها با روش تحليلي- مقايسه اي، با مرکز محله- ميدان، يکي از محله هاي قديمي شهر گرگان تطبيق داده شده است. نتايج نشان مي دهد طراحي و سامان دهي فضايي در اين مرکز محله در پي تحقق بخشيدن به حکمت الهي با توجه به اصل وحدت و کثرت از طريق تعادل فضايي و توازن کالبدي صورت پذيرفته است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 353
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی