نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1389 , دوره  - , شماره  18 ; از صفحه 143 تا صفحه 156 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي نقش سرمايه اقتصادي در توسعه نيافتگي روستايي ايران، مطالعه موردي روستاهاي شهرستان ديواندره

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است