نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1390 , دوره  2 , شماره  4 ; از صفحه 31 تا صفحه 40 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي وضعيت و چالش هاي كنوني بخش كشاورزي در سهرين زنجان (شهرستان زنجان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است