نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1393 , دوره  17 , شماره  1 ; از صفحه 36 تا صفحه 37 .
 
عنوان مقاله: 

دولت در پيرامون و پيرامون در دولت، سندروهاي درهم تنيدگي اقتصاد، سياست و اجتماع در ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است