برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

شناسايي و اولويت بندي نيازهاي آموزشي مديران بيمارستان بقيه اله (عج) در زمينه مهارت هاي انساني، ادراکي و فني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: سرعت تغييرات محيطي و درون سازماني باعث شده است تا آموزش و به روز بودن نيروي انساني و به ويژه مديران از اهميت ويژه اي برخوردار باشد. حال اين اهميت با توجه به حساسيت مشاغل موجود در بيمارستان ها دوچندان مي شود. از اين رو شناسايي و اولويت بندي نيازهاي آموزشي براي مديران بيمارستاني از اهميت فراواني برخوردار است.روش پژوهش: اين تحقيق از لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ روش توصيفي پيمايشي مي باشد. جامعه آماري آن جامعه آماري اين تحقيق شامل کليه مديران بيمارستان بقيه اله (عج) مي باشد که تعداد آن ها 190 نفر است. با استفاده از جدول مورگان 123 نفر به عنوان حجم نمونه تعيين شده (92 نفر مرد و 31 نفر زن) و اين تعداد به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي از جامعه آماري انتخاب شده اند. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه مي باشد که روايي و پايايي آن با استفاده از روش هاي استاندارد مورد تاييد قرار گرفته است. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آماري t تک گروهي و آزمون فريدمن استفاده شده است.يافته ها: نتايج به دست آمده از آزمون t تک گروهي نشان داد مقدار  tبراي مديران عالي، مياني و سرپرستان محاسبه شده، با توجه به درجه آزادي (122) و سطح معني داري (0.05) در مورد تمام نيازهاي فني، انساني و ادراکي بزرگتر از مقدار بحراني (1.96) مي باشد. سطوح مختلف مديريت بيمارستان نيازمند شاخص هاي مختلف آموزش فني، انساني و ادراکي مي باشند. در آزمون فريدمن در سطح معناداري 0.01 با درجه آزادي 4 براي نياز هاي فني و درجه آزادي 9 براي نيازهاي انساني و ادراکي ميانگين هاي متفاوتي حاصل شد که نشان داد اولويت اين نيازها با يکديگر متفاوت مي باشد.نتيجه گيري: سطوح سه گانه مديران (عالي، مياني و سرپرستي) به هر سه سطح نيازها (فني، انساني و ادراکي) نياز دارند ولي مديران سطوع عالي بيشتر به نيازهاي ادراکي توجه داشته اند و مديران سطوح سرپرستي به نيازهاي فني در حالي که هر سه سطح مديريتي به نيازها آموزشي در زمينه انساني اولويت داده اند. هم چنين نوع اولويت هاي اين سه گروه متفاوت است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شیرزادکبریا، ب.، و مومنی، ا.، و هاشم نیا، ش. (1396). شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی مدیران بیمارستان بقیه اله (عج) در زمینه مهارت های انسانی, ادراکی و فنی. مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت), 8(2 (پیاپی 24)), 77-93. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300922Vancouver : کپی

شیرزادکبریا بهارک، مومنی اکرم، هاشم نیا شهرام. شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی مدیران بیمارستان بقیه اله (عج) در زمینه مهارت های انسانی, ادراکی و فنی. مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت). 1396 [cited 2021December09];8(2 (پیاپی 24)):77-93. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300922IEEE : کپی

شیرزادکبریا، ب.، مومنی، ا.، هاشم نیا، ش.، 1396. شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی مدیران بیمارستان بقیه اله (عج) در زمینه مهارت های انسانی, ادراکی و فنی. مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت), [online] 8(2 (پیاپی 24)), pp.77-93. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300922. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 143 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی