برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل تاثير هوشمندي فناوري بر مزيت رقابتي در بنگاه (مطالعه موردي: شرکت هاي دارويي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: امروزه، قابليت استفاده سريع و به موقع از اطلاعات و دانش فناورانه، نه تنها يک چالش بزرگ براي سازمان ها است بلکه نخستين اولويتي است که براي سازمان ها ايجاد مزيت مي کند. هوشمندي فناوري فرآيندي است که با جمع آوري و تحليل اطلاعات و دانش فناورانه، آگاهي لازم را براي اخذ تصميمات در حوزه فناوري فراهم آورده و به کسب مزيت رقابتي در بنگاه کمک مي کند.
روش پژوهش: اين پژوهش از نوع توصيفي- علي و جامعه آماري آن کليه شرکت هاي ايراني در دومين نمايشگاه ايران فارما در تهران در سال 1395 است (193 شرکت). پرسشنامه اين تحقيق در ميان همه شرکت کنندگان ايراني نمايشگاه توزيع و از ميان پرسشنامه هاي توزيع شده، تعداد 98 پرسشنامه صحيح دريافت شد. روايي محتوايي پرسشنامه به تاييد متخصصين رسيد و پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه گرديد. براي تجزيه و تحليل داده ها ابتدا از نرم افزار
SPSS و سپس براي مدل سازي معادلات ساختاري به روش حداقل مربعات جزئي از نرم افزار Smart-PLS استفاده شد.
يافته ها: بر اساس نتايج اين تحقيق، هوشمندي فناوري، تاثيري مثبت
(b=0.774) و معني دار (T=18.742>1.96) بر مزيت رقابتي در شرکت هاي دارويي داشت. اين نتايج علاوه بر تاييد مدل، نشان مي دهد که متغير هوشمندي فناوري با ضريب اثر 0.774، توانسته است 59.8 درصد از کل تغييرات متغير مزيت رقابتي را در اين شرکت ها تبيين نمايد.
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي تحقيق مي توان گفت با بهره گيري از هوشمندي فناوري و هم چنين تاثير مثبت و معنادار آن بر مزيت رقابتي، مي توان شاهد کسب، بهبود و ارتقاي مزيت رقابتي در سازمان بود
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 123
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی