نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط بين معنويت سازماني با رفتار شهروندي سازماني کارکنان ستادي اداره کل ورزش و جوانان استان تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 
چکیده: 
هدف از پژوهش حاضر، بررسي ارتباط بين معنويت سازماني و مولفه هاي آن با رفتار شهروندي سازماني کارکنان اداره ورزش و جوانان استان تهران بود. روش تحقيق توصيفي - همبستگي و از نظر روش اجرا پيمايشي بود. جامعه آماري شامل کليه کارکنان اداره ورزش و جوانان بود که با توجه به جدول مورگان، 132 نفر به عنوان نمونه مشخص شدند. ابزار اندازه گيري، پرسشنامه استاندارد سنجش معنويت سازماني ميليمن و همکاران (2003) و همچنين پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندي سازماني طراحي شده توسط اورگان و کانوسکي (1996) بود که روايي پرسشنامه ها را استادان و متخصصان دانشگاهي تاييد کردند و پايايي پرسشنامه ها بر اساس آلفاي کرونباخ سنجيده شد که عدد 0.89 براي معنويت سازماني و 0.83 براي پرسشنامه سنجش رفتار شهروندي به دست آمد. به منظور بررسي متغيرهاي پژوهش و رابطه آن با ساير متغير هاي وابسته مورد نظر، از روش هاي آماري مانند همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام استفاده شد. نتايج نشان داد که ارتباط مثبت و معناداري بين معنويت سازماني و رفتار شهروندي سازماني وجود دارد. همچنين نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نيز نشان داد که از بين مولفه هاي معنويت سازماني، کار بامعنا، دينداري و همسويي با سازمان توانايي پيش بيني معنادار رفتار شهروندي سازماني را دارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فریدونی، م.، و علیدوست، ا. (1394). ارتباط بین معنویت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ستادی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران. مدیریت ورزشی (حرکت), 7(6), 921-933. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300906Vancouver : کپی

فریدونی مسعود، علیدوست ابراهیم. ارتباط بین معنویت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ستادی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران. مدیریت ورزشی (حرکت). 1394 [cited 2022May26];7(6):921-933. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300906IEEE : کپی

فریدونی، م.، علیدوست، ا.، 1394. ارتباط بین معنویت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ستادی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران. مدیریت ورزشی (حرکت), [online] 7(6), pp.921-933. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300906. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 120 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی