برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط بين معنويت سازماني با رفتار شهروندي سازماني کارکنان ستادي اداره کل ورزش و جوانان استان تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، بررسي ارتباط بين معنويت سازماني و مولفه هاي آن با رفتار شهروندي سازماني کارکنان اداره ورزش و جوانان استان تهران بود. روش تحقيق توصيفي - همبستگي و از نظر روش اجرا پيمايشي بود. جامعه آماري شامل کليه کارکنان اداره ورزش و جوانان بود که با توجه به جدول مورگان، 132 نفر به عنوان نمونه مشخص شدند. ابزار اندازه گيري، پرسشنامه استاندارد سنجش معنويت سازماني ميليمن و همکاران (2003) و همچنين پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندي سازماني طراحي شده توسط اورگان و کانوسکي (1996) بود که روايي پرسشنامه ها را استادان و متخصصان دانشگاهي تاييد کردند و پايايي پرسشنامه ها بر اساس آلفاي کرونباخ سنجيده شد که عدد 0.89 براي معنويت سازماني و 0.83 براي پرسشنامه سنجش رفتار شهروندي به دست آمد. به منظور بررسي متغيرهاي پژوهش و رابطه آن با ساير متغير هاي وابسته مورد نظر، از روش هاي آماري مانند همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام استفاده شد. نتايج نشان داد که ارتباط مثبت و معناداري بين معنويت سازماني و رفتار شهروندي سازماني وجود دارد. همچنين نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نيز نشان داد که از بين مولفه هاي معنويت سازماني، کار بامعنا، دينداري و همسويي با سازمان توانايي پيش بيني معنادار رفتار شهروندي سازماني را دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 144
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی