برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير عوامل انساني و فني بر استقرار بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه هاي علوم پزشکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت بازرگانی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: بودجه از ديرباز به عنوان يکي از فنون و روش هاي موثر براي نيل به اهداف سازمان ها مطرح بوده است. بودجه يک برنامه مالي است که با پيش بيني درآمدها و برآورد هزينه ها رسيدن به اهداف سازمان را در مدت زمان مشخص تسهيل مي کند. بودجه ريزي عملياتي، نوعي نظام برنامه ريزي است که بر رابطه بودجه صرف شده و نتايج مورد انتظار تاکيد دارد. بحث اجراي بودجه ريزي عملياتي همزمان با ساير سازمان ها در دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور نيز مطرح بوده است. متاسفانه پس از گذشت چند سال استقرار آن تنها در حد حرف و وعده باقي مانده است. عوامل متعددي مي تواند بر استقرار اين شيوه بودجه ريزي تاثير داشته باشد. از جمله عوامل مورد غفلت قرار گرفته دو عامل انساني و فني مي باشد که اين تحقيق بنا دارد ميزان تاثير آن ها را مشخص نمايد.
روش پژوهش: روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردي، نوع پژوهش توصيفي و روش پيمايشي است. جامعه آماري پژوهش؛ کليه مديران و کارشناسان مالي دانشگاه علوم پزشکي تهران به تعداد 92 بوده است. روش نمونه گيري سرشماري است که تمام جامعه به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. ابزار گردآوري اطلاعات علاوه بر مطالعات کتابخانه اي، پرسشنامه است. روايي پرسشنامه با نظر خبرگان و تحليل عاملي تاييدي تعيين و پايايي از طريق روش آلفاي کرونباخ در سطح 80 درصد تاييد شد
.
يافته ها: يافته هاي تحقيق نشان مي دهد؛ عوامل انساني و فني 3.49 به دست آمد که از طريق آزمون
t تک نمونه اي با عد ثابت 3 که ملاک حد وسط بود آزمون گرديد حد پايين و حد بالاي آزمون مثبت مي باشد. مقدار آزمون از ميانگين جامعه بيشتر است و هم چنين آماره آزمون t=7.564 بزرگتر از مقدار جدول t=1.645 از روي توزيع t مي باشد.
نتيجه گيري: عوامل انساني و فني با مقدار
t=7.56 بر استقرار بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه علوم پزشکي تهران موثر است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 172
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی