برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نقش بسته بندي کفش هاي ورزشي به منزله يک رسانه در ترغيب گروه هاي مختلف ورزشکاران به خريد کفش هاي ورزشي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 
چکیده: 

هدف از اين تحقيق، بررسي نقش بسته بندي کفش هاي ورزشي در ترغيب گروه هاي مختلف ورزشکاران به خريد کفش هاي ورزشي بود. روش تحقيق، توصيفي - پيمايشي بود. جامعه آماري پژوهش 1800 نفر از ورزشکاران باشگاهي شهرستان پلدختر بودند که بر اساس جدول مورگان، حجم نمونه 320 نفر تعيين شد. اعضاي جامعه نمونه تحقيق به روش نمونه گيري خوشه اي و تصادفي در باشگاه ها انتخاب شدند. ابزار تحقيق پرسشنامه محقق ساخته اي بود که روايي محتوايي آن توسط متخصصان و روايي ساختاري آن با روش تحليل عاملي بررسي شد و پايايي آن به روش آلفاي کرونباخ (آلفا=0.89) محاسبه شد. يافته ها نشان داد که بين ويژگي هاي بسته بندي، مهم ترين ويژگي، طراحي بسته بندي کفش هاي ورزشي است که در ترغيب ورزشکاران به خريد کفش نقش دارد، درحالي که ويژگي اطلاع رساني، کمترين اهميت را دارد. در بين گروه هاي مختلف ورزشکاران، ويژگي هاي طراحي و حفظ و نگهداري در زنان بيش از مردان و در ورزشکاران داراي تحصيلات زير ديپلم بيش از ورزشکاران ليسانس در ترغيب آنها به خريد کفش ورزشي اهميت دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 103
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی