برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ابعاد معافيت هاي مالياتي در ورزش ايران از ديدگاه مديران باشگاه ها و کارشناسان ورزشي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسي ابعاد معافيت هاي مالياتي در ورزش ايران از ديدگاه مديران باشگاه ها و کارشناسان ورزشي بود. روش تحقيق توصيفي و از نوع همبستگي، و جامعه آماري شامل مديران باشگاه ها و کارشناسان ورزشي سه استان تهران، اصفهان و فارس بود. نمونه آماري مديران برابر با جامعه آماري (25= N=n نفر) و نمونه آماري کارشناسان ورزشي به صورت تصادفي در دسترس (n=30) انتخاب شد. ابعاد معافيت هاي مالياتي در ورزش ايران با استفاده از پرسشنامه 20 سوالي محقق ساخته بررسي شد. روايي صوري و محتوايي پرسشنامه را پانزده نفر از استادان صاحب نظر تاييد کردند. ضريب پايايي پرسشنامه a=0.86 به دست آمد. يافته ها نشان داد که معافيت هاي مالياتي در ورزش از ديدگاه مديران باشگاه ها و کارشناسان ورزشي در حد قابل قبولي قرار ندارد. همچنين ضريب مسير مباني معافيت هاي مالياتي و معافيت هاي مالياتي کل، ضريب مسير معافيت هاي مالياتي پايه درآمدي و معافيت هاي مالياتي کل و ضريب مسير معافيت هاي مالياتي موضوعي و معافيت هاي مالياتي کل تاييد شد. پيشنهاد مي شود نهادهاي قانونگذار مالياتي ايران، به خصوص قسمت هاي مربوط به معافيت ها، به بررسي مجدد معافيت هاي مربوط به بخش ورزش کشور بپردازند و زمينه حضور بخش خصوصي در ورزش را هموار سازند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 107
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی