برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  2 , شماره  5 ; از صفحه 109 تا صفحه 140 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير سلامت اجتماعي بر ميزان کيفيت زندگي کارکنان بانک ملي شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علامه طباطبائی
 
چکیده: 

هدف اين پژوهش شناخت تاثير سلامت اجتماعي و زير مقيا سهاي آن بر کيفيت زندگي مي باشد. اين مطالعه از نوع همبستگي است که بر روي 330 نفر که با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شده اند صورت گرفته است. ابزار جمع آوري اطلاعات در اين پژوهش شامل دو پرسشنامه SF36 کيفيت زندگي و سنجش سلامت اجتماعي کييز و يک چک ليست اطلاعات دموگرافيک کارکنان بود. براي تحليل داده ها از آمار توصيفي، و آزمون هاي آماري 2 chi و يو مان ويتني استفاده شده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهند که بين سلامت اجتماعي و ميزان کيفيت زندگي کارکنان رابطه مثبتي وجود دارد. همچنين در بررسي رابطه بين ابعاد سلامت اجتماعي و کيفيت زندگي از 5 زير مقياس سلامت اجتماعي فقطبين دو زير مقياس انسجام اجتماعي و شکوفايي اجتماعيبا کيفيت زندگي ارتباط معناداري وجود دارد. وجود ارتباط مثبت بين سلامت اجتماعي و بعد رواني کيفيت زندگيحاکي از اهميت مسائل روحي و رواني و احساس رضايت مندي در بالا بردن سطح سلامت اجتماعي مي باشد. وجود ارتباط معنادار بين انسجام اجتماعي و کيفيت زندگي نشانگر تاثير مستقيم تعلقخاطر به جامعه بر روي کيفيت زندگي جسمي و رواني افراد استو ارتباط بين سطح تحصيلات، جنسيت و رسته شغلي با ميزان کيفيت زندگي مي تواند تا حدي بيانگر کم اهميت بودن اين عوامل در مقايسه با سن و سنوات خدمت که توام با تجربه و کسب مهارت هاي بيشتر در محيط کاري است، باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 341
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی