نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير ميزان و انواع دينداري بر همبستگي اجتماعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
 
چکیده: 
هدف اين تحقيق بررسي رابطه ميزان و انواع دينداري با همبستگي اجتماعي است. روش اين تحقيق پيمايشي بوده و اطلاعات از طريق پرسشنامه جمع آوري شدند. جامعه آماري تحقيق را دانشجويان دوره کارشناسي واحد حصارک دانشگاه خوارزمي تشکيل مي دهند. از ميان اين دانشجويان تعداد 409 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب و با روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله با اين دانشجويان مصاحبه شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي t استيودنت، تحليل واريانس و همبستگي پيرسون استفاده شده است. نظريه دورکيم در رابطه با تاثير دينداري بر همبستگي اجتماعي الگوي نظري اين تحقيق است. نوع دينداري نيز با توجه به انتقادي که بر نظريه دورکيم در رابطه با کارکرد انسجامي دين وارد شده و عدم توجه دوركيم به انواع دينداري در دستگاه نظري خود مطرح مي شود. بر اين اساس، دسته بندي هيک از انواع دينداري (انحصارگرا، شمول گرا و تکثرگرا) مورد توجه قرار گرفته است. بر مبناي دستگاه نظري تحقيق، دينداري و انواع دينداري متغيرهاي مستقل تحقيق و همبستگي اجتماعي متغير وابسته تحقيق به شمار مي آيند. همچنين اين تحقيق داراي يک فرضيه اصلي و دو فرضيه فرعي مي باشد. يافته هاي تحقيق حاکي از آن است که بين دينداري با همبستگي اجتماعي ارتباط مستقيم و معناداري وجود دارد. در بررسي نوع دينداري سه روش به طور همزمان به کار گرفته شد: 1- نوع دينداري بر مبناي شاخص نوع دينداري، 2- نوع دينداري بر مبناي عامل انحصارگرايي ديني و 3- نوع دينداري بر مبناي عامل تکثرگرايي ديني. با توجه به اين طبقه بندي ها، بين نوع دينداري با همبستگي اجتماعي ارتباط معناداري وجود ندارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زارع، ب.، و صادقی، ع.، و دلبری، س. (1394). بررسی تاثیر میزان و انواع دینداری بر همبستگی اجتماعی. جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران, -(2), 143-178. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300862Vancouver : کپی

زارع بیژن، صادقی علی اکبر، دلبری سمانه. بررسی تاثیر میزان و انواع دینداری بر همبستگی اجتماعی. جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران. 1394 [cited 2022May27];-(2):143-178. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300862IEEE : کپی

زارع، ب.، صادقی، ع.، دلبری، س.، 1394. بررسی تاثیر میزان و انواع دینداری بر همبستگی اجتماعی. جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران, [online] -(2), pp.143-178. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300862. 

 
بازدید یکساله 457 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی