نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1388 , دوره  2 , شماره  3 ; از صفحه 57 تا صفحه 64 .
 
عنوان مقاله: 

استانداردهاي حسابداري مبتني بر قواعد و استفاده نامناسب از اصول حسابداري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است