نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  4 , شماره  2 ; از صفحه 51 تا صفحه 63 .
 
عنوان مقاله: 

نيازسنجي آموزشي شاخص هاي برگزيده اکوشهر (مورد مطالعه: شهروندان ناحيه شش منطقه يک شهرداري تهران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
 
چکیده: 
مفهوم اکوشهر نگرشي جديد در مديريت شهري از منظر محيط زيست است. پياده سازي شاخص هاي هيجده گانه اکوشهر نيازمند کنش و واکنش متقابل شهروندان و مديريت شهري است.سنجش آگاهي شهروندان از شاخص هاي اکوشهر، به مديران شهري کمک مي کند تا اجراي اين طرح با موفقيت حداکثري انجام شود. شهرداري منطقه يک شهر تهران، ناحيه شش را به عنوان نخستين ناحيه و مبناي اجراي طرح اکوشهر انتخاب کرده است. پژوهش حاضر آگاهي شهروندان ناحيه نام برده را براي شش شاخص فضاي سبز، آلودگي هوا، آلودگي صوتي، پسماند، آب و انرژي آزموده است. اين بررسي به کمک پر کردن 381 پرسشنامه به صورت حضوري انجام شد و بر اساس نظر کارشناسان، پرسشنامه داراي روايي مناسب و پايايي آن از طريق ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه شد که داراي پايايي مناسبي (آلفاي کرونباخ برابر با 0.87) بود. تعداد 5 آزمون آماري انجام شد. آزمون هاي آماري به کار گرفته شده شامل آلفاي کرونباخ، من ويتني، کروسکال واليس، همبستگي اسپيرمن و رگرسيون خطي بود. نتايج بررسي نشان داد که ميزان آگاهي شهروندان ناحيه شش منطقه يک تهران در خصوص شاخص هاي آب و آلودگي هاي صوتي و هوا در حد قابل قبول بود و در مورد شاخص هاي فضاي سبز، پسماند و انرژي در حد غير قابل قبول بود. همچنين بر اساس آزمون رگرسيون خطي چند متغيره، متغير مستقل سطح درآمد روي متغير وابسته آگاهي محيط زيستي تاثير معني دار داشت و متغير مستقل سطح تحصيلات روي متغير وابسته آگاهي محيط زيستي تاثير معني داري نداشت. نهايتا خروجي کار چک ليست نيازهاي آموزشي شهروندان ناحيه شش منطقه يک تهران براي پياده سازي اکوشهر آماده گرديد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مساعدی، م.، و حجازی، ر.، و زعیم دار، م. (1394). نیازسنجی آموزشی شاخص های برگزیده اکوشهر (مورد مطالعه: شهروندان ناحیه شش منطقه یک شهرداری تهران). آموزش محیط زیست و توسعه پایدار, 4(2), 51-63. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300835Vancouver : کپی

مساعدی مهسا، حجازی رخشاد، زعیم دار مژگان. نیازسنجی آموزشی شاخص های برگزیده اکوشهر (مورد مطالعه: شهروندان ناحیه شش منطقه یک شهرداری تهران). آموزش محیط زیست و توسعه پایدار. 1394 [cited 2022May27];4(2):51-63. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300835IEEE : کپی

مساعدی، م.، حجازی، ر.، زعیم دار، م.، 1394. نیازسنجی آموزشی شاخص های برگزیده اکوشهر (مورد مطالعه: شهروندان ناحیه شش منطقه یک شهرداری تهران). آموزش محیط زیست و توسعه پایدار, [online] 4(2), pp.51-63. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300835. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 129 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی