نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  - , شماره  28 ; از صفحه 9 تا صفحه 15 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ماهيت، ساختار و وردايي زماني گردش بزرگ مقياس جو تابستانه بر روي جنوب غرب آسيا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است