برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  4 , شماره  2 ; از صفحه 7 تا صفحه 18 .
 
عنوان مقاله: 

طراحي و اعتباريابي الگوي آموزش محيط زيست بر اساس مدل ADDIE در پارک جنگلي سرخه حصار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
 
چکیده: 

هدف پژوهش اين است که با ارائه الگوي طراحي آموزشي محيط زيست بر اساس مدل ADDIE، تاثير اجراي برنامه هاي آموزش محيط زيست را بر رفتارهاي زيست محيطي گردشگران در پارک جنگلي سرخه حصار بسنجد. مساله اصلي اين تحقيق رفتارهاي اجتماعي زيست محيطي گردشگران در محدوده پارک جنگلي سرخه حصار است. اين پارک داراي تنوع زيستي غني و منابع طبيعي است اما به دليل عدم بهره مندي آگاهانه با مشکل مواجه است. بر اين اساس جامعه تحليلي مورد مطالعه، شهروندان منطقه 13 تهران با جمعيتي بالغ بر 284074 نفر، در نظر گرفته شد که نهايتا با توجه به داده هاي موجود و فرمول کوکران حجم نمونه برابر 308 نفر مي باشد. مناسب بودن و اثرگذاري الگوي طراحي آموزشي سيستمي در پارک جنگلي سرخه حصار توسط آزمون مقايسه ميانگين با عدد ثابت و داده هاي مربوط به اثرگذاري دوره از طريق پيش آزمون پس آزمون گردآوري شد، به منظور مقايسه ميانگين آزمون پيش آزمون پس آزمون، از آزمون ناپارامتري من ويتني استفاده شده است. نتايج نشان داد که ميزان رضايت افراد از دوره مطلوب مي باشد که خود مشخص کننده مناسب بودن الگوي طراحي است و به دليل يکسان نبودن ميانگين متغيرها در پس آزمون و پيش آزمون، نشان دهنده تاثيرگذاري دوره بر متغيرهاي مورد بررسي مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 212
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی