نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي نقش مشارکت کارکنان در پيش بيني تحليل رفتگي شغلي کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان خراسان بزرگ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه بیرجند، بیرجد، ایران
 
چکیده: 
هدف از پژوهش حاضر، پيش بيني تحليل رفتگي شغلي بر اساس مشارکت کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان خراسان بزرگ بود. روش تحقيق توصيفي و از نوع همبستگي است. جامعه آماري پژوهش کليه کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان خراسان بزرگ بود. به دليل پايين بودن حجم جامعه آماري، نمونه به صورت تمام شمار به دست آمد که در حقيقت نمونه برابر جامعه است (n=N). بر اين اساس 140 نفر به عنوان نمونه آماري ارزيابي شدند. اطلاعات مورد نياز از طريق سه پرسشنامه اطلاعات جمعيت شناختي، مشارکت کارکنان (محقق ساخته) و تحليل رفتگي شغلي (مسلش) جمع آوري شد. روايي صوري و محتوايي پرسشنامه ها به تاييد ده استاد صاحب نظر دانشگاهي رسيد. در يک مطالعه راهنما و با استفاده از ضريب همبستگي آلفاي کرونباخ مقدار پايايي پرسشنامه هاي مشارکت و تحليل رفتگي به ترتيب 0.92 و 0.87 محاسبه شد. داده هاي تحقيق در دو سطح توصيفي و استنباطي ارزيابي شد. براي تجزيه وتحليل اطلاعات از آزمون هاي کولموگروف-اسميرنوف، همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون استفاده شد. نتايج نشان داد که بين مشارکت کارکنان با هر سه بعد تحليل رفتگي شغلي (فرسودگي عاطفي، زوال شخصيت و افت عملکرد) ارتباط معنا دار و معکوس وجود دارد. مشارکت کارکنان 31 درصد واريانس تحليل رفتگي شغلي کارکنان را پيش بيني مي کند (R2=0.31، P=0.001، F=49.291).
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قاسمی روشناوند، ج.، و خوشبختی، ج.، و عسگری، ع. (1394). بررسی نقش مشارکت کارکنان در پیش بینی تحلیل رفتگی شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان خراسان بزرگ. مدیریت ورزشی (حرکت), 7(6), 865-874. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300803Vancouver : کپی

قاسمی روشناوند جواد، خوشبختی جعفر، عسگری علی. بررسی نقش مشارکت کارکنان در پیش بینی تحلیل رفتگی شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان خراسان بزرگ. مدیریت ورزشی (حرکت). 1394 [cited 2022May21];7(6):865-874. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300803IEEE : کپی

قاسمی روشناوند، ج.، خوشبختی، ج.، عسگری، ع.، 1394. بررسی نقش مشارکت کارکنان در پیش بینی تحلیل رفتگی شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان خراسان بزرگ. مدیریت ورزشی (حرکت), [online] 7(6), pp.865-874. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300803. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 230 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی