نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1393 , دوره  3 , شماره  8 ; از صفحه 87 تا صفحه 113 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير انگيزش فردي و سرمايه اجتماعي معلمان بر تمايل آن ها براي اشتراک گذاري دانش ضمني و آشکار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت دانشگاه ایلام
 
چکیده: 
امروزه به دليل اهميت دانش در دنياي رقابتي، شناخت نحوه بهبود و توسعه اشتراک گذاري دانش کارکنان به يک امر حياتي تبديل شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير انگيزش فردي و سرمايه اجتماعي معلمان بر تمايل آن ها براي به اشتراک گذاشتن دانش ضمني و آشکار صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردي و از حيث گردآوري داده ها، توصيفي از نوع همبستگي و به طور خاص از نوع الگويابي علي است. جامعه آمار را تمامي معلمان مدارس راهنمايي دولتي شهر ايلام تشکيل داده است. با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي و به کمک جدول کرجسي و مورگان (1970) تعداد 225 معلم به عنوان نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند که در نهايت 180 پرسشنامه به صورت کامل عودت داده شد. جهت جمع آوري داده ها از سه پرسشنامه استاندارد تمايل کارکنان به اشتراک گذاري دانش بوک و همکاران (2005)، پرسشنامه انگيزش فردي واسکو و فرج (2005)، و پرسشنامه يسرمايه اجتماعي معلمان چاو و چان (2008) استفاده شد. اطلاعات حاصل از آن ها در قالب يک الگوي علي با استفاده از نرم افزار SMART-PLS آزمون شد و نتايج نشان داد که الگوي پيشنهادي واريانس تمايل به اشتراک گذاري دانش ضمني و صريح را به صورت معناداري تبيين مي کند. نتايج همچنين نشان داد که پاداش هاي سازماني بر تمايل معلمان براي اشتراک گذاري دانش ضمني کارکنان داراي تاثير منفي و بر تمايل آن ها براي اشتراک گذاري دانش آشکار داراي تاثير مثبت است. در نهايت نتايج نشان داد که متغيرهاي سه گانه همکاري و ارتباط متقابل، لذت و رضايت، و سرمايه اجتماعي در بهبود تمايل معلمان جهت اشتراک گذاري دانش آشکار و ضمني، تاثير معناداري دارند. به علاوه تاثير اين عوامل بر قصد به اشتراک گذاري دانش ضمني، نسبت به دانش آشکار، بيشتر است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

یاسینی، ع.، و اردشیر، ش. (1393). تاثیر انگیزش فردی و سرمایه اجتماعی معلمان بر تمایل آن ها برای اشتراک گذاری دانش ضمنی و آشکار. مطالعات آموزش و آموزشگاهی, 3(8), 87-113. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300788Vancouver : کپی

یاسینی علی، اردشیر شیری. تاثیر انگیزش فردی و سرمایه اجتماعی معلمان بر تمایل آن ها برای اشتراک گذاری دانش ضمنی و آشکار. مطالعات آموزش و آموزشگاهی. 1393 [cited 2022May21];3(8):87-113. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300788IEEE : کپی

یاسینی، ع.، اردشیر، ش.، 1393. تاثیر انگیزش فردی و سرمایه اجتماعی معلمان بر تمایل آن ها برای اشتراک گذاری دانش ضمنی و آشکار. مطالعات آموزش و آموزشگاهی, [online] 3(8), pp.87-113. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300788. 

 
بازدید یکساله 226 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی