نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1386 , دوره  - , شماره  19 ; از صفحه 1 تا صفحه 20 .
 
عنوان مقاله: 

توانايي سود عملياتي جاري براي پيش بيني جريان هاي نقدي عمياتي آتي در طول زمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است