نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1389 , دوره  27 , شماره  1 ; از صفحه 129 تا صفحه 156 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثربخشي آموزش زمينه محور سينتيك شيميايي بر رشد تحصيلي و نگرش دانش آموزان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است