نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1385 , دوره  - , شماره  176 ; از صفحه 51 تا صفحه 57 .
 
عنوان مقاله: 

ارزشيابي و كاربرد آن در برنامه هاي آموزشي: راز و رمز شكست ناپذيري يك برنامه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است