نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1390 , دوره  7 , شماره  1 ; از صفحه 1 تا صفحه 15 .
 
عنوان مقاله: 

سنجش آسيب پذيري فني و روان شناختي كشاورزان گندم كار در زمان خشكسالي (مطالعه موردي: شهرستان هاي كرمانشاه، صحنه و روانسر)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است