برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  4 , شماره  14 ; از صفحه 25 تا صفحه 48 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين اجتناب از ماليات و ارزش شرکت با تاکيد بر هزينه نمايندگي و کيفيت افشاي شرکتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، گروه حسابداری، ارومیه، ایران
 
چکیده: 

هدف اين پژوهش، بررسي رابطه بين اجتناب از ماليات و ارزش شرکت با تاکيد بر هزينه نمايندگي و کيفيت افشاي شرکتي در شرکت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماري پژوهش حاضر، شامل 68 شرکت براي دوره زماني 1382 تا 1393 است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نوع پژوهش هاي توصيفي- همبستگي مي باشد. در اين پژوهش براي آزمون فرضيه ها از مدل رگرسيون خطي چند متغيره استفاده شده است. براي آزمون مدل ها ابتدا آزمون چاو به کار رفت و مشخص شد که بايد از روش پانل استفاده کرد و در ادامه از آزمون هاسمن براي استفاده از روش پانل آثار تصادفي يا ثابت استفاده شد. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که بدون در نظرگرفتن هزينه هاي نمايندگي و کيفيت افشا، بين اجتناب مالياتي و ارزش شرکت رابطه معني داري وجود ندارد. از سوي ديگر، اجتناب مالياتي شرکت تاثيري بر هزينه هاي نمايندگي ندارد. همچنين نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که کيفيت افشاي شرکت بر رابطه اجتناب مالياتي و ارزش شرکت تاثير دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 136
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی