برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دي 1394 , دوره  7 , شماره  5 ; از صفحه 765 تا صفحه 778 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل عوامل موثر در ميزباني رويدادهاي بزرگ ورزشي شهر اروميه بر اساس مدل مزيت رقابتي پورتر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

هدف از اين مطالعه، تحليل عوامل موثر بر ميزباني رويدادهاي بزرگ ورزشي شهر اروميه بر اساس مدل مزيت رقابتي پورتر بود. روش تحقيق توصيفي- همبستگي بود. جامعه آماري را دانشجويان و دانش آموختگان بخش تربيت بدني تشکيل مي دهند. از ميان اين افراد 208 نفر به روش نمونه گيري در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته (با ضريب آلفاي کرونباخ 0.87) بود که با 38 سوال عوامل موثر بر مزيت رقابتي شهر اروميه در ميزباني رويدادهاي ورزشي را ارزيابي مي کند. در اين تحقيق از روش نمونه گيري غيراحتمالي گلوله برفي و براي تحليل داده ها از آزمون تحليل عاملي اکتشافي (با چرخش واريمکس) استفاده شد. کليه داده ها با استفاده از نرم افزار spss در سطح معناداري P£0.05 تحليل شدند. نتايج آزمون تحليل عاملي نشان داد که 78.08 درصد از مجموع واريانس به وسيله عوامل مستخرج به شرح زير تبيين شد: عوامل سخت افزاري و منابع پشتيبان (23.25 درصد)، عوامل سياسي - ارتباطي (20.24 درصد)، عوامل نرم افزاري (16.78 درصد)، منابع و جاذبه هاي محوري (9.56 درصد) و عوامل اجتماعي (8.25 درصد). هر کدام از اين عوامل به تناسب ميزان اهميت و ضعف و قوتي که نسبت به شهرهاي رقيب دارد، نيازمند سرمايه گذاري، برنامه ريزي، مديريت و توجه لازم است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 118
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی