نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  5 , شماره  18 ; از صفحه 64 تا صفحه 86 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل نقش الگوهاي سفر در ساختاريابي فضايي مناطق كلان شهري: مورد مطالعاتي منطقه كلان شهري تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است