برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دي 1394 , دوره  7 , شماره  5 ; از صفحه 637 تا صفحه 655 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي سلسله مراتب ارزش ها و منابع تاثيرگذار بر باورهاي داوطلبان ورود به رشته تربيت بدني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف ارزيابي سلسله مراتب ارزش ها و منابع تاثيرگذار بر باورهاي داوطلبان ورود به رشته تربيت بدني انجام شد. روش تحقيق از نوع پيمايشي و جامعه آماري تحقيق شرکت کنندگان در آزمون عملي رشته تربيت بدني دانشگاه هاي دولتي و نمونه تحقيق 300 نفر داوطلب بودند که به صورت تصادفي انتخاب شدند. ابزار تحقيق پرسشنامه استاندارد نظام ارزش هاي آلپورت، ورنون و ليندزي بود که روايي و پايايي آن بررسي وتاييدگرديد، براي توزيع داده ها از آزمون شاپيرو ويلک و براي تعيين سلسله مراتب ارزش ها و منابع تاثيرگذار از آزمون تحليل واريانس فريدمن استفاده گرديد.يافته هاي تحقيق نشان داد از بين شش ارزش مورد بررسي در اين مطالعه، ارزش نظري داراي بالاترين رتبه (MR=4.15) وارزش سياسي داراي پايين ترين رتبه (MR=2.98) بود و ارزش هاي اجتماعي، معنوي، اقتصادي و هنري نيز به ترتيب در رتبه هاي دوم تا پنجم جاي گرفتند. مطالعه منابع تاثيرگذار بر باورها نشان دادکه از بين منابع ده گانه مورد بررسي خانواده و اسطوره هاي ورزشي بيشترين منابع تاثيرگذار و فيلم ها و بازيگران تلويزيون کمترين تاثير را داشته اند.بنابراين به نظر مي رسد که متقاضيان ورود به رشته تربيت بدني به ارزش هاي اقتصادي، هنري و سياسي کمتر واقف بوده و نياز است که رسانه ها و جامعه ورزش در اين زمينه ها آموزش هاي بيشتري داشته باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 115
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی