نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1393 , دوره  45 , شماره  1 ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل موثر بر پذيرش اقدامات حفاظتي خاک، گامي در جهت توسعه پايدار کشاورزي، مطالعه موردي: شهرستان شيروان و چرداول

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است