نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  2 , شماره  1 ; از صفحه 41 تا صفحه 54 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي فرمولاسيون فرآورده ميوه اي نوين از پوره طالبي (ژن مك) با استفاده از روش هاي سطح پاسخ (RSM) و تحليل مولفه اصلي (PCA)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است