نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1394 , دوره  - , شماره  74 ; از صفحه 317 تا صفحه 329 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ضريب انتشارپذيري كلريد سديم در ستون هاي آزمايشگاهي تحت تاثير بافت و طول هاي مختلف

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است