نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1393 , دوره  10 , شماره  2 ; از صفحه 1 تا صفحه 15 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل سازه هاي پيش برنده و بازدارنده پذيرش کشاورزي ارگانيک از ديدگاه کارشناسان جهاد کشاورزي زنجان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است