برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير کود نيتروژن و محلول پاشي بور بر عملکرد کمي و برخي خصوصيات فيزيولوژيکي گياه دارويي کارلا (.Momordica charantia L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران
 
چکیده: 

به منظور بررسي تاثير مقادير مختلف کود نيتروژن و محلول پاشي بور بر برخي صفات کمي و فيزيولوژيکي گياه کارلا (Momordica charantia L.)، آزمايشي به صورت فاکتوريل و در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در سال 13922 در دانشکده کشاورزي دانشگاه شاهرود اجرا شد. تيمارهاي آزمايش شامل سه سطح کود نيتروژن 75، 150 و 225 کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار از منبع اوره به عنوان عامل اول و چهار سطح محلول پاشي بور شامل: صفر، يک، دو و سه گرم در ليتر از منبع اسيد بوريک به عنوان عامل دوم بودند. صفات اندازه گيري شده در اين تحقيق شامل طول و قطر ميوه، عملکرد ميوه، کلروفيل a،b  و کاروتنوئيد، ميزان قند و نيترات ميوه و فعاليت آنزيم نيترات ريدوکتاز بودند. نتايج نشان داد که اثر کود نيتروژن بر همه صفات اندازه گيري شده بجز قطر ميوه معني دار بود. محلول پاشي بور بر عملکرد ميوه و کلروفيل b (P<0.05)، قند ميوه و نيترات برگ و ميوه (P<0.01) تاثير معني دار داشت. همچنين اثر متقابل نيتروژن و بور بر عملکرد ميوه و نيترات برگ معني دار شد. مقايسه ميانگين صفت عملکرد ميوه نشان داد که بيشترين عملکرد ميوه در سطح 150 کيلوگرم در هکتار کود نيتروژن و محلول پاشي 2 گرم بور در ليتر بور حاصل شد. نتايج نشان داد که بيشترين ميزان نيترات در بافت برگ و ميوه در سطح 225 کيلوگرم در هکتار نيتروژن حاصل شد. به طور کلي نتايج نشان داد که بهترين تيمار براي بدست آوردن حداکثر عملکرد و کيفيت ميوه، استفاده از 150 کيلوگرم نيتروژن در هکتار به همراه محلول پاشي دو گرم در ليتر بوريک اسيد بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 102 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی