نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل موثر بر توسعه اکوتوريسم، مطالعه موردي: لواسان کوچک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 
چکیده: 
تحقيق حاضر، با هدف بررسي عوامل موثر بر توسعه اکوتوريسم در لواسان کوچک صورت پذيرفت. جامعه آماري آن را کارشناسان سازمان گردشگري، شهرداري و بخشداري لواسانات تشکيل مي دادند که به علت محدود بودن تعداد جامعه آماري، از روش سرشماري 60 نفر مورد پرسش قرار گرفتند. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه اي بود که شامل بخش هاي ويژگي هاي فردي و حرفه اي پاسخگويان، توسعه اکوتوريسم و عوامل هفت گانه اقتصادي، زيرساختي، سياست گذاري، فرهنگي، جغرافيايي و عامل آموزشي - ترويجي موثر بر توسعه اکوتوريسم بود. روايي محتوايي پرسشنامه با نظرخواهي از پانل متخصصان تاييد گرديد و قابليت پايايي پرسشنامه نيز از طريق آلفاي کرونباخ تعيين گرديد که ميزان آن براي مقياس هاي اصلي پرسشنامه بالاي 0.7 کسب گرديد که قابل قبول مي باشد. نتايج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون نشان داد که بين عوامل اقتصادي، زيرساختي، سياست گذاري، اجتماعي و آموزشي - ترويجي و توسعه اکوتوريسم در لواسان کوچک رابطه مثبت و معني دار وجود دارد. نتايج حاصل رگرسيون گام به گام نيز نشان داد که عوامل آموزشي- ترويجي و زيرساختي درمجموع 63.9 درصد از واريانس متغير توسعه اکوتوريسم در لواسان کوچک را تبيين نمودند. يكي از مهم ترين مسائل توسعه اکوتوريسم آن است كه با آموزش هاي موثر مي توان تغيير رفتار گردشگران را تسريعبخشيد و تعهد نسبتبه طبيعت را افزايش داد. لذا به عنوان يک راهکار عملي، مهم ترين مساله برگزاري دوره هاي آموزشي ترويجي براي گردشگران در رابطه با تغيير نگرش و آگاهي آنان در رابطه با مسائل اکوتوريسم است. اگرچه دهستان لواسان کوچک ازلحاظ ساختاري، اکولوژيکي و فضايي از ديرباز براي گذران اوقات فراغت کلان شهر تهران انتخاب شده است، بااين وجود بررسي ها نشان مي دهد، تاکنون مطالعه اي با موضوع عوامل موثر بر توسعه اکوتوريسم در لواسان کوچک از ديدگاه کارشناسان گردشگري و جهاد کشاورزي صورت نگرفته است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

امیدی نجف آبادی، م.، و حق بین، آ.، و فرج اله حسینی، س. (1395). بررسی عوامل موثر بر توسعه اکوتوریسم, مطالعه موردی: لواسان کوچک. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی, 9(3 (پیاپی 35)), 11-21. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300632Vancouver : کپی

امیدی نجف آبادی مریم، حق بین آنیتا، فرج اله حسینی سیدجمال. بررسی عوامل موثر بر توسعه اکوتوریسم, مطالعه موردی: لواسان کوچک. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی. 1395 [cited 2022May25];9(3 (پیاپی 35)):11-21. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300632IEEE : کپی

امیدی نجف آبادی، م.، حق بین، آ.، فرج اله حسینی، س.، 1395. بررسی عوامل موثر بر توسعه اکوتوریسم, مطالعه موردی: لواسان کوچک. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی, [online] 9(3 (پیاپی 35)), pp.11-21. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300632. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 287 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی