برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ادراک کشاورزان و عوامل موثر در پذيرش خصوصي سازي خدمات ترويج امور دام

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اقتصاد و توسعه روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، مرودشت، ایران
 
چکیده: 

عملکرد ضعيف نظام ترويج دولتي، همراه با بحران هاي مالي سبب شده تا بسياري از کشورها به رهيافت خصوصي سازي ترويج کشاورزي به طور جدي بينديشند. هدف اصلي اين پژوهش بررسي نگرش دامداران نسبت به خصوصي سازي خدمات ترويج بود. پژوهش از نوع کاربردي و جامعه آماري آن شامل دامداران شهرستان مرودشت بود. نمونه گيري به روش طبقه اي تصادفي با انتساب متناسب انجام شد و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 300 نفر دامداران تعيين گرديد. براي رسيدن به اين هدف از الگوي لاجيت استفاده شده است. در اين تحقيق، تاسيس واحدهاي خدمات آموزشي و ترويجي توسط تشکل هاي مردمي بالاترين اولويت از ديدگاه دامداران مي باشد و همچنين نتايج نشان داد ترويج خصوصي بهتر است در کنار ترويج دولتي و در جهت حمايت از آن عمل کند. در نهايت بررسي روابط بين ويژگي هاي شخصي دامداران با گرايش به خصوصي سازي خدمات ترويج نشان مي دهد که بين متغيرهايي مانند سن دامداران، ميزان تحصيلات، متوسط درآمد، استفاده از فناوري هاي نوين، شغل اصلي دامداري، نياز به خدمات ترويجي و فاصله از مرکز خدمات، با متغير گرايش به خصوصي سازي خدمات ترويج رابطه معني داري وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 92
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی