برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي صفات رويشي، عملکرد بذر،کميت و کيفيت روغن برخي توده ها و ارقام گل گاوزبان اروپايي (.Borago officinalis L) در شرايط آب و هوايي اهواز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 
چکیده: 

به منظور بررسي سازگاري گياه دارويي گل گاوزبان اروپايي (Borago officinalis L.) در شرايط آب و هوايي اهواز، آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با هشت تيمار، شامل شش توده (اهواز، مشهد، انديمشک، قزوين، اصفهان و مازندران) و دو رقم اصلاح شده F1 و F2 آلماني در سه تکرار انجام شد. صفات ارتفاع گياه، تعداد انشعابات ساقه، تعداد و سطح برگ، وزن تر و خشک گياه در مرحله گلدهي کامل و وزن هزاردانه، عملکرد بذر و عملکرد بيولوژيکي در انتهاي مرحله رشد گياه اندازه گيري شدند. روغن بذر به وسيله سوکسله استخراج و توسط دستگاه گازکروماتوگرافي (GC) آناليز شد. نتايج نشان داد که بين توده ها و ارقام اختلاف از نظر صفات مورفولوژيکي وجود داشت. بيشترين و کمترين مقدار صفات تعداد و سطح برگ، وزن تر و خشک بوته، عملکرد بيولوژيک و ميزان روغن به ترتيب در رقم F1 و توده اصفهان مشاهده شدند. اسيدهاي چرب شناسايي شده در بذرها شامل پالميتيک، استئاريک، اولئيک، لينولئيک، آلفا-لينولنيک، گاما-لينولنيک، آراشيدونيک و اروسيک اسيد بودند. بيشترين (43.41%) و کمترين (17.21%) مقدار لينولئيک اسيد به ترتيب از توده هاي انديمشک و مشهد حاصل شد. توده مشهد داراي بيشترين مقدار اولئيک اسيد (60.54%) بود و کمترين مقدار اين اسيد چرب (18.49%) در توده انديمشک وجود داشت. بيشترين (15.25%) و کمترين (7.96%) مقدار گاما-لينولنيک اسيد به ترتيب در رقم اصلاح شده F1 و توده مشهد حاصل شد. توده هاي مازندران و مشهد به ترتيب بيشترين و کمترين مقدار آلفا-لينولنيک اسيد را داشتند. بيشترين مقدار اسيدهاي چرب استئاريک اسيد و پالميتيک اسيد به ترتيب در توده هاي مازندران و اصفهان، و کمترين مقدار اسيدهاي چرب يادشده در توده مشهد مشاهده شد. با توجه به نتايج بدست آمده در اين پژوهش، تحقيقات بيشتر در زمينه توسعه کشت رقم اصلاح شده F1 در شرايط آب و هوايي خوزستان توصيه مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 127
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی