نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1393 , دوره  14 , شماره  53 ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير سبك رهبري فرماندهان صف بر رضايت و عملكرد دانشجويان (مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه علوم انتظامي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است