برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  25 , شماره  83 ; از صفحه 115 تا صفحه 134 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه ابعاد هوش سازماني و کارآفريني سازماني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه، مدیریت، دانشگاه اصفهان
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه ي هوش سازماني و کارآفريني سازماني در شعب بانک صادرات شهر اصفهان مي باشد. اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر ماهيت توصيفي_ پيمايشي مي باشد و در آن براي گردآوري داده هاي مربوط به ادبيات موضوع از روش کتابخانه اي و براي گردآوري داده هاي لازم جهت آزمون فرضيه هاي پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماري اين پژوهش، شامل کارشناسان و مديران سطوح مختلف شعب بانک صادرات شهر اصفهان مي باشد و در آن از روش نمونه گيري خوشه اي- طبقه اي متناسب با حجم، که در آن منظور از خوشه ها، درجات پنجگانه بانک صادرات در شهر اصفهان و منظور از طبقات، کارشناسان و مديران سطوح مختلف بانک صادرات شهر اصفهان مي باشد. حجم نمونه مورد مطالعه بر اساس جدول مورگان برابر با 216 نفر تعيين شد که از اين تعداد 214 پرسشنامه تکميل شده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج حاصل از اين پژوهش حاکي از آن است که بين هوش سازماني و کارآفريني سازماني در شعب بانک صادرات شهر اصفهان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد، هم چنين بين ابعاد هوش سازماني و کارآفريني سازماني نيز در شعب بانک صادرات اصفهان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 260
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی