برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  23 , شماره  1 ; از صفحه 233 تا صفحه 245 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه دبي- فشار و دبي- دما در لوله هاي قطره چکان دار خودتنظيم و غير خودتنظيم رايج در کشور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه کردستان
 
چکیده: 

سابقه و هدف: دبي قطره چکان ها تحت تاثير عوامل مختلفي مانند فشار، ضريب تغييرات ساخت، گرفتگي و دماي آب آبياري تغيير مي کند. لوله هاي قطره چکان دار با توجه به مشخصات فني و هيدروليکي که دارند، استفاده از آنها در سامانه هاي آبياري قطره اي رو به گسترش بوده لذا بررسي رابطه دبي – فشار و دبي – دما در اين لوله ها به منظور بهبود راندمان سامانه هاي آبياري قطره اي لازم و ضروري مي باشد. معروف پور و پرويني با بررسي رابطه دبي - فشار، دبي- دما دريافتند که در تمامي قطره چکان ها و دماهاي آزمايش شده توان معادله دبي- فشار کمتر از 0.2 بود و همگي از نوع قطره چکان هاي تنظيم کننده فشار بودند. اثر دما روي دبي 3 قطره چکان در سطح اطمينان ?? درصد معني دار و در ساير قطره چکان ها غير معني دار بود.
مواد و روش ها: به منظور بررسي اثر دما و فشار برميزان دبي لوله هاي قطره چکان دار رايج در کشور، 8 مدل لوله قطره چکان دار، 6 مدل از نوع غير تنظيم کننده فشار و 2 مدل از نوع تنظيم کننده فشار بر مدل فيزيکي آبياري قطره اي موجود در آزمايشگاه آب دانشگاه کردستان، مورد آزمون قرار گرفت. براي انجام هر آزمايش، طبق استاندارد در هر مدل از بين برش هاي لوله هاي قطره چکان دار، 25 برش به طور تصادفي انتخاب شد. هر برش شامل 5 واحد قطره چکان دار بود. طول برش ها متناسب با فاصله واحدهاي قطره چکان دار، از همديگر متفاوت و در محدوده 2 تا 5 متر بود. آزمايش ها در 4 دماي مختلف آب شامل 13، 23، 33 و 43 درجه سانتي گراد با فشارهاي متفاوت در محدوده صفر تا 1.2 برابر فشار حداکثر، بر قطره چکان ها بررسي شد. از ترموستات و المنت جهت تامين آب با درجه حرارت هاي 23،33 و 43 درجه سانتي گراد استفاده شد. جهت تامين آب با درجه حرارت 13 درجه سانتي گراد از قالب هاي يخ استفاده گرديد. به طور کلي در هر دما، دبي لوله هاي قطره چکان دارخود تنظيم در 10 فشار و لوله هاي قطره چکان دار غير خود تنظيم در 7 فشار اندازه گيري شد. تجزيه داده هادر قالب طرح بلوک هاي کاملا تصادفي با استفاده از نرم افزار SAS انجام شد.
يافته ها: بر اساس نتايج به دست آمده از آزمايشات دبي– فشار، در تمامي دماها، در دو لوله قطره چکان دار C1 و C4 توان معادله دبي – فشار کمتر از 0.2 بود، لذا به عنوان تنظيم کننده فشار قابل قبول بوده و داراي درجه انعطاف پذيري خوب بودند. همچنين در مابقي لوله هاي قطره چکان دار توان معادله بين 0.2 و 1 متغير بوده و به عنوان غير تنظيم کننده فشار و از لحاظ انعطاف پذيري، در درجه انعطاف پذيري زياد قرار داشتند. همچنين بر اساس نتايج به دست آمده از آزمايشات دبي - دما، در تمامي لوله هاي قطره چکان دار غير خود تنظيم، اثر دما در سطح اطمينان 95 درصد بر دبي معني دار و با افزايش دما، دبي افزايش يافته بود. در لوله هاي قطره چکان دار خود تنظيم با افزايش دما از 13 درجه سانتي گراد به 23 درجه سانتي گراد، ميزان دبي افزايش يافته و اين ميزان افزايش دبي در سطح اطمينان 95 درصد معني دار بوده است، اما از دماي 23 درجه سانتي گراد تا دماي 43 درجه سانتي گراد اختلاف معني داري بين دبي ها وجود نداشت.
نتيجه گيري: به طور کلي مي توان نتيجه گرفت که رابطه دبي – فشار لوله هاي قطره چکان دار خارجي و داخلي رايج در بازار ايران قابل قبول و در سطح مطلوب مي باشد. همچنين پيشنهاد مي شود، در طراحي سامانه هاي آبياري قطره اي که از لوله هاي قطره چکان دار استفاده مي شود، از ميزان تاثير دما بر دبي واحدهاي قطره چکان دار مطمئن شد و ضرائب اصلاحي لازم در ميزان دبي اسمي قطره چکان ها اعمال شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عبدی، س.، و معروف پور، ع. (1395). بررسی رابطه دبی- فشار و دبی- دما در لوله های قطره چکان دار خودتنظیم و غیر خودتنظیم رایج در کشور. پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی), 23(1), 233-245. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300587Vancouver : کپی

عبدی سارا، معروف پور عیسی. بررسی رابطه دبی- فشار و دبی- دما در لوله های قطره چکان دار خودتنظیم و غیر خودتنظیم رایج در کشور. پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی). 1395 [cited 2021July26];23(1):233-245. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300587IEEE : کپی

عبدی، س.، معروف پور، ع.، 1395. بررسی رابطه دبی- فشار و دبی- دما در لوله های قطره چکان دار خودتنظیم و غیر خودتنظیم رایج در کشور. پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 23(1), pp.233-245. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300587. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1933 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی