برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

واکاوي راهبردهاي منطقه اي توسعه کشاورزي استان همدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران
 
چکیده: 

برنامه ريزي منطقه اي از موضوعات مهم در توسعه جوامع است. هدف مقاله حاضر ارائه راهبردهاي منطقه اي توسعه کشاورزي با روش توصيفي تحليلي است. منطقه موردمطالعه شامل 9 شهرستان استان همدان است که اطلاعات و داده هاي موردنياز از مطالعات کتابخانه مبتني بر مطالعه و مرور آمار و اسناد و همچنين داده هاي ميداني استفاده شده است. براي تحليل داده ها از روش تصميم گيري چند معياره TODIM استفاده شده است. سپس جهت منطقه بندي خروجي داده ها با استفاده از نرم افزار GIS، تحليل و نمايش داده شد و درنهايت با استفاده از تحليل SOWT مبتني بر داده هاي مبتني بر عمليات ميداني براي استخراج راهبردهاي منطقه اي استفاده گرديد. نتايج مطالعات تحقيق نشان داد، شهرستان هاي استان همدان ازنظر شاخص هاي کشاورزي در شرايط يکساني قرار ندارد شهرستان هاي ملاير (T=1) توسعه يافته ترين شهرستان و شهرستان فامنين (T=0) توسعه نيافته ترين، شهرستان مي باشد و نيز راهبرد کانوني منطقه توسعه نيافته کشاورزي شهرستان هاي استان همدان راهبرد تدافعي است، راهبرد منطقه درحال توسعه، راهبرد بازنگري مي باشد و درنهايت راهبرد منطقه توسعه يافته راهبرد تهاجمي مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 190
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی