برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  4 , شماره  3 ; از صفحه 169 تا صفحه 184 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير سطوح مختلف کمپوست زباله شهري و وزن بنه مادري بر عملکرد و خصوصيات رشدي زعفران (.Crocus sativus L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم باغبانی و مرکز پژوهشی گیاهان ویژه منطقه دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 
چکیده: 

مديريت تغذيه و اندازه بنه مادري، از مهم ترين عوامل موثر بر رشد و عملکرد زعفران به شمار مي روند. به منظور بررسي اثر کمپوست زباله شهري و وزن بنه مادري بر شاخص هاي عملکرد گل و ويژگي هاي رشدي بنه زعفران، آزمايشي در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه بيرجند، در سال زراعي 94-1393 اجرا شد. آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 4 سطح کمپوست زباله شهري (0، 5، 10 و 20 تن در هکتار) و 3 سطح وزن بنه مادري (شامل گروه هاي وزني 4-0.1، 8-4.1 و 12-8.1 گرم) و در 3 تکرار اجرا گرديد. صفاتي نظير تعداد و عملکرد گل تر، طول و وزن کلاله، وزن بنه، تعداد بنه دختري و تعداد جوانه در بنه مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج نشان داد که کمپوست زباله شهري بر وزن بنه همراه با فلس، تعداد بنه دختري و عملکرد گل تر و کلاله تاثير معني داري داشت، بطوريکه بالاترين وزن بنه همراه بافلس و تعداد بنه دختري (به ترتيب، 21.33 گرم در بنه و 2.11 عدد) از تيمار 10 تن در هکتار و پايين ترين آنها (16.47 گرم در بنه و 1.66 عدد) در شاهد به دست آمد. وزن بنه هاي مادري نيز، عملکرد گل وکلاله، وزن بنه و قطر بنه دختري را تحت تاثير معني دار خود قرار داد، بطوريکه بالاترين وزن تازه و خشک کلاله (به ترتيب، 0.31 و 0.11 گرم در متر مربع) از بنه هاي 12-8.1 گرم و کمترين آن ها (0.06 و 0.03 گرم در متر مربع) از بنه هاي 4-0.1 گرم بدست آمد. همچنين، اثر بر همکنش وزن بنه و کمپوست زباله شهري بر عملکرد گل و کلاله زعفران معني دار گرديد، بطوريکه بيش ترين عملکرد گل و کلاله تر (به ترتيب 9.36 و 0.41 گرم در متر مربع) از تيمار 10 تن در هکتار کمپوست و بنه هاي 12-8.1 گرم بدست آمد. بر اساس نتايج اين تحقيق، استفاده از کمپوست زباله شهري (10 تن در هکتار) و بنه هاي مادري درشت (12-8.1 گرم) به عنوان موثرترين تيمارها در اين آزمايش، مي‏توانند نقش موثري در افزايش رشد بنه و عملکرد گل زعفران داشته باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 113
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی