برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

موانع توسعه آموزش الکترونيکي در دانشکده کشاورزي دانشگاه بوعلي سينا همدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 
چکیده: 

هدف اصلي اين تحقيق، بررسي موانع توسعه آموزش الکترونيکي در دانشکده کشاورزي دانشگاه بوعلي سينا از ديدگاه دانشجويان دوره تحصيلات تکميلي مي باشد. اطلاعات موردنياز پژوهش، با استفاده از روش پيمايشي و با استفاده از تکنيک پرسشنامه تهيه شده است. به منظور تعيين پايايي پرسشنامه از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد که ميزان آن 0.85 محاسبه گرديد. جامعه نمونه تحقيق شامل 280 نفر از دانشجويان دوره تحصيلات تکميلي بود که به شيوه نمونه گيري تصادفي در چند مرحله انتخاب شده اند. نتايج تحقيق نشان داد که موانع اجرايي همچون، همکاري کامل وزارت علوم و وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات براي گسترش دوره هاي الکترونيکي، کمبود يا نبود توليد بومي امکانات، عناصر و اجزاء لازم براي آموزش الکترونيکي، ناکافي بودن اعضاء هيات علمي متخصص در زمينه فن آوري هاي آموزشي جديد، بيشترين تاثير را در ايجاد موانع داشته درنتيجه، در برطرف نمودن اين موانع اجرايي، موجب توسعه آموزش الکترونيکي خواهد شد. همچنين به منظور تحليل داده ها از تحليل عاملي استفاده شد که شش عامل، شامل موانع انگيزشي، موانع اعتباري و مالي، موانع زيرساختي، محدوديت فني، محدوديت انساني و موانع تجهيزاتي شناسايي گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 169
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی