نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  4 , شماره  11 ; از صفحه 78 تا صفحه 94 .
 
عنوان مقاله: 

اثر امنيت شغلي و عدالت سازماني بر قصد ترك شغل، نقش واسطه اي اعتماد به مديريت ارشد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است